ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνες

Αποτυπώνουμε τους παράγοντες ενός μηχανικού ατυχήματος με αξιοπιστία, ακρίβεια και σεβασμό προς τα εμπλεκόμενα μέρη
Η Kouvelis Estate αποτυπώνει τους παράγοντες ενός μηχανικού ατυχήματος με αξιοπιστία, ακρίβεια και σεβασμό προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ερευνούν, καταγράφουν και αναλύουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ένα ατύχημα. Η έρευνα γύρω από ένα ατύχημα αφορά στη συλλογή πληροφοριών, στη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων, στην οπτικοποίηση των ευρημάτων μέσω ψηφιακής αναπαράστασης και στην παρουσίαση του ατυχήματος όπως προσομοιώνεται τεχνικά.
ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η αυτοψία αποτελεί μία διαδικασία λήψης δεδομένων από τον τόπο ενός ατυχήματος.
Η έγκαιρη μετάβαση ενός τεχνικού συμβούλου στην τοποθεσία του συμβάντος είναι ύψιστης σημασίας. Ο χρόνος μετάβασης εκτείνεται από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες μετά το ατύχημα, ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία και την προεργασία που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΣΕ:

> Επιθεώρηση χώρου, οχημάτων και εξωτερικών συνθηκών.
> Χαρτογράφηση και υπό κλίμακα σχεδίαση.
> Αεροφωτογράφιση και βιντεοσκόπηση.
> Φωτογραμμετρία.
> Ανάγνωση δεδομένων λειτουργίας μηχανήματος.
> Έρευνα ορατότητας (δυνατότητα νυκτερινής αυτοψίας).
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η αναπαράσταση αποτελεί μία διαδικασία έρευνας, ανάλυσης και διεξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά με την αιτιότητα και την αλληλουχία των γεγονότων πριν και μετά το ατύχημα.

Η AUTOEXPERIENCE ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (3D VISUALIZATION) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

Η αξιολόγηση των επιμέρους παραγόντων (ανθρώπινη παρουσία, μηχάνημα/όχημα, εκτίμηση λειτουργίας, ψηφιακά ευρήματα, περιβάλλον χώρος, κλιματικές συνθήκες) υποστηρίζεται τεχνολογικά από εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς για υπολογισμό και μετρήσεις σε ένα ατύχημα.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Η διαδικασία σύστασης μίας πραγματογνωμοσύνης αφορά στην έρευνα, αποτύπωση και εγγραφή μίας αναλυτικής τεχνικής έκθεσης γύρω από ένα ατύχημα.

> Λήψη δεδομένων από τον τόπο του ατυχήματος (χωροταξική σκιαγράφηση, φωτογραφική λήψη, μετρήσεις). > Μελέτη δικογραφίας. > Ανάλυση συνθηκών ατυχήματος και αναφορά. > Τρισδιάστατη αναπαράσταση (προσομοίωση ατυχήματος). > Παρουσίαση πραγματογνωμοσύνης. > Κατάθεση στο δικαστήριο.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ
Η Autoexperience αναλαμβάνει την ενημέρωση γύρω από τις παραμέτρους που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων όπως υπαγορεύει η διεθνή νομοθεσία (ADR).

Ως επικίνδυνα φορτία θεωρούνται εκρηκτικά είδη, αέρια, εύφλεκτα υγρά και στερεά, ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης, οξειδωτικές ουσίες, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές και τοξικές ουσίες.